• E-CAR онлайн платформа
  Добре дошли в E-CAR
  Онлайн платформа за пълен и бърз контрол върху дейността на вашия автосервиз
 • Навсякъде, по всяко време, на всяко устройство...
  НАВСЯКЪДЕ
  ПО ВСЯКО ВРЕМЕ
  НА ВСЯКО УСТРОЙСТВО!
 • Една система за всички процеси
  ЕДНА система
  за КЛИЕНТИ и СЛУЖИТЕЛИ
  на ВАШИЯ сервиз!
 • Високо ниво на сигурност
  Високо ниво на
  СИГУРНОСТ
 • Персонализиран уебсайт за клиентите
  Персонализиран уебсайт
  с индивидуален достъп на всеки ваш клиент до собствен профил
 • Неограничем брой клиенти
  Неограничен брой клиенти
  с детайлно досие, архив, възможност за справки, отчет за длъжници и др.
 • Счетоводство, фактуриране и справки за отработено
  Счетоводство
  Фактуриране
  Справки за отработено
 • Без инсталация
  Без инсталация!
  Достъп за клиенти и механици
  с генериране на документи, справки и възможност за обратна връзка!

Удобство

Сложете край на безкрайните хартиени документи и преминете към дигитализация на всеки един етап от дейността на Вашия автосервиз, с едно модерно и изключително лесно за използване софтуерно решение.

Функционалност

Това е не само програма, но и услуга, насочена към клиентите на Вашия сервиз. Предоставяйте пълна сервизна информация за всеки един ремонт - прозрачно, бързо и удобно, дори през мобилно устройство, а при желание - съчетайте с изграждането на интернет сайт!

Отчетност

Водете цялостен счетоводен баланс, издавайте фактури и счетоводни докумнти, следете дейността на сервиза и всеки един механик - в реално време с възможност за архивиране и детайлни справки за ремонти, натовареност и извършена работа.

Пести време и пари

E-Car ще оптимизира времето, което отделяте за генериране на документи и справки. Така сервизът Ви ще се отличава с предлагането на една нова и удобна услуга и в същото време ще работи по-ефективно, влагайки времето в ремонти и обслужване на клиентите.
Сервиза
Клиента
Автомобила
Ремонта

Стандарт 2А

65лв

цена на месец без ДДС
 • до 2 акаунта
 • Всички стандартни модули
 • Включени поддържка и хостинг

Стандарт+ 8Анай-популярен

90лв

цена на месец без ДДС
 • до 8 акаунта
 • Стандартни модули + фактуриране, продажби и справки
 • Включени поддържка и хостинг

Пълен план 25+

120лв

цена на месец без ДДС
 • неограничен брой акаунти
 • Всички налични модули
 • Възможност за заявка на нови функционалности

Предплати за 1 година

Вземи 2 месеца безплатно

Една система - неограничен достъп от всяко устройство с Интернет,
без необходимост за инсталация

Пълната свобода и лекотата на достъп са това,
което ни отличава от алтернативите на пазара...

Автомобили

Архив с детайлни досиета и история на всеки един автомобил, който е посещавал сервизът. Възможност за търсене, генериране на справки и следене на история на дейностите.

Ремонти

Всеки отделен ремонт съдържа подробна информация за извършеното по позиции, следене на плащания, планиране, издаване на оферти и справки по ремонти, водене на хотел за гуми, части за поръчване и др.

Клиенти

Всеки един автомобил, ремонт или продажба е обвързан с база данни с клиентите на сервиза. Можете да следите плащания, задължения, контакти и да организирате своите контакти по бърз и удобен начин.

Категории ремонти

Възможност за създаване на предефинирани шаблони за ремонти за бързо въвеждане на често повтарящи се ремонтни дейности с всички прилежащи позиции. Създаване на ремонт към автомобил с 3 кликвания.

Сервизни помещения

Отделна статистика и управление на различни сервизни помещения в рамките на един сервиз. Програмата позволява да разграничавате кой автомобил къде се ремонтира, кой го приема, работи и предава.

Продажби и Склад

Регистриране на директни продажби към клиенти, водене на магазин и ценови листи. Можете да водите и следите много на брой отделни складове с наличности, история на вложените части и продукти и др.

Фактуриране

Към всяка извършена продажба или ремонт можете директно да издадете счетоводен документ. Системата позволява воденето на приходни и разходни фактури, издаване на електронни документи, директно изпращане към клиент и генериране на отчети.

Счетоводен баланс

Следете в детайли паричните потоци на Вашия сервиз, като отчитате всички приходи и разходи по месеци и дни. Възможност за автоматично извличане на данни за дейността на сервиза към разходи и приходи.

Справки

Платформата има богат набор от възможности за генериране на справки. Можете да следите отработеното от механици и приемчици в сервиза, да следите детайлно своите приходи и разходи, извършени, платени и текущи ремонти, оферти и др.